This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บางแสน

26 มิถุนายน 2560
94192

Khao Kheow Open Zoo (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว)

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเที่ยวชมได้ตั้งแต่เช้าจรดเย็น

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่เที่ยวชลบุรีสุดฮิตเหมาะสำหรับทริปครอบครัว ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรี เป็นสวนสัตว์ที่มีเนื้อที่มากที่สุดในโลกกว่า 5,000 ไร่ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 โดยฟื้นฟูสภาพป่าเขาเขียวที่เสื่อมโทรมขึ้นใหม่ มีสัตว์ต่างๆให้ชมมากกว่า 300 ชนิด ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กว้างขวางซึ่งจัดสภาพธรรมชาติให้เหมาะสมแก่อุปนิสัยของสัตว์และให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้อย่างใกล้ชิด ทั้งมีการนำชมสัตว์ในเวลากลางคืนด้วย

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ 

ส่วนแสดง พื้นที่ส่วนนี้จัดแสดงสัตว์ป่านานาชนิด หมีควาย กวางดาว เสือไฟ หมีหมา เก้งหม้อ เสือลายเมฆ หมีขอ อิมพาลา กระทิง เป็นต้น โดยลักษณะคอกสัตว์แต่ละชนิด จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมโดยให้มีสภาพที่ได้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดเพราะส่วนที่สวนสัตว์์ จะเปิดให้ผู้เที่ยวชมสามารถเดินชมภายในได้อย่างใกล้ชิด เช่น สวนกวาง กรงนกใหญ่และบริเวณเลี้ยงสัตว์อื่นๆ พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่

ส่วนศึกษาและวิจัย พื้นที่บริเวณกว้าง เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าตามธรรมชาติ ที่มีอยู่เดิม สภาพพื้นที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และฟื้นฟูของป่าหลายประเภทเพื่อจะให้เป็นแหล่งอาศัย แหล่งอาหารของสัตว์ป่าในธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ทางด้านงานวิจัยจะเป็นพื้นที่โครงการศึกษาวิจัยและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อันได้แก่ โครงการนกกาบบัว – นกกระทุงคืน สู่ธรรมชาติ โครงการฝึกสัตว์เพื่อนำกลับสู่ธรรมชาติ โครงการศึกษา – วิจัยพันธุ์ไม้ป่า เป็นต้น ดังนั้นบริเวณนี้จะไม่อนุญาต ให้บุคคลทั่วไปเข้ามาเที่ยวชม มีพื้นที่รวมประมาณ 3,500 ไร่

ส่วนบริการ เป็นพื้นที่นอกเหนือจากส่วนแสดงและส่วนศึกษาวิจัย จัดไว้ให้บริการผู้เที่ยวชม โดยมีส่วนของสถานที่สำหรับพักผ่อน รับประทานอาหารกลางแจ้ง อ่างเก็บน้ำ ศูนย์ให้การศึกษาสวนพฤกษศาสตร์ ศาลาเอนกประสงค์ พื้นที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ 500 ไร่ปัจจุบันสวนสัตว์เปิดเขาเขียวตั้งอยู่เลขที่ 235 หมู่ที่ 7 ต . บางพระ อ . ศรีราชา จ . ชลบุรี สังกัด องค์การ สวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสัตว์อยู่ในความดูแล มากกว่า 250 ชนิด จำนวนมากกว่า 3,000 ตัว เป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจและให้การศึกษาที่ใกล้เมืองและ ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญบริเวณเมืองพัทยาและบางแสน

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว มุมน่ารักๆ ของเจ้าถิ่น

โชว์ช้างว่ายน้ำ

โชว์ช้างว่ายน้ำ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
โชว์ช้างว่ายน้ำ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

แพนกวิน

แพนกวิน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
แพนกวิน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นกฟลามิงโก้ 

รอบการแสดง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่เที่ยวชลบุรีเหมาะสำหรับเที่ยวแบบครอบครัวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รอบเวลาการแสดง โชว์ช้างว่ายน้ำ

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รอบการแสดง ป้อนอาหารแพนกวินสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รอบเวลาการแสดง ป้อนอาหารแพนกวิน

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รอบการแสดง แสดงความสามารถสัตว์สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รอบเวลาการแสดง แสดงความสามารถสัตว์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รอบการแสดง Journey to the Jungleสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รอบเวลาการแสดง Journey to the Jungle

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รอบการแสดง พาเหรดนกกาบบัวสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รอบเวลาการแสดง พาเหรดนกกาบบัว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รอบการแสดง สาธิตการให้อาหารแมวน้ำสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รอบเวลาการแสดง สาธิตการให้อาหารแมวน้ำ

เขาเขียวไนท์ซาฟารี เที่ยวสวนสัตว์ชลบุรียามค่ำคืน

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ไนท์ซาฟารี
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ไนท์ซาฟารี

เขาเขียวไนท์ซาฟารี บรรยากาศการเที่ยวชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวยามค่ำคืน มาส่องชีวิตของเหล่าสัตว์ที่ออกมากินเวลากลางคืน นั่งรถเปิดแอร์ธรรมชาติ ทำให้ตื่นตาตื่นใจ เปลี่ยนบรรยากาศการเที่ยวชมธรรมชาติท่ามกลางความมืด ลองมาสัมผัสการดูสักครั้งแล้วจะติดใจ เขาเขียวไนท์ซาฟารี เปิดให้บริการเฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เปิดจองตั้งแต่ 17.30 น. ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้นไป (เริ่ม 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป)

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ห้องเรียนทางธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ ให้เด็กๆได้สัมผัสประสบการณ์จริง

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทัศนศึกษา
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทัศนศึกษา

อีกหนึ่งโครงการดีๆ จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เที่ยวชมเป็นหมู่คณะ เที่ยวชมเป็นหมู่คณะในราคาพิเศษบริการจัดกิจกรรมสำหรับหน่วยงานและโรงเรียน สามารถนำนักเรียน เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงมัธยมปลาย เพื่อลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ห้องเรียนทางธรรมชาติ สัมผัสธรรมชาติสัตว์ป่านานาพันธุ์  ให้เด็กๆได้สัมผัสประสบการณ์จริง หรือทางหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ ชุมชน สถานสงเคราะห์ เทศบาล อบต. อบจ. ฯลฯ สามารถเข้าเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทัศนศึกษา
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทัศนศึกษา

โดยมีทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ไป-กลับ 1 วัน และประเภทกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน มีวิทยากรในการจัดการเรียนการสอนตลอดกิจกรรม โดยทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้มีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอน ร่วมกับครู-อาจารย์ภายในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความทันสมัยและน่าเรียนรู้

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทัศนศึกษา
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทัศนศึกษา

สำหรับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 235 หมู่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทร.038-318444 ต่อ 310 และ 089-5446994 สำหรับสถานศึกษาติดต่อ งานการตลาด 038-318-444 ต่อ 200 หรือทาง www.facebook.com/kk-zooschool และ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อัตราค่าบริการต่างๆ

สวนสัตว์เขาเขียว ค่าเข้าชม
ค่าเข้าชม สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

บริการเช่ารถกอล์ฟเที่ยวชมสวนสัตว์

รถกอล์ฟ 4 ที่นั่ง 500 บาทต่อ 2 ชม.แรก (ชม.ถัดไป 200 บาท)

รถกอล์ฟ 6 ที่นั่ง 700 บาทต่อ 2 ชม.แรก (ชม.ถัดไป 300 บาท)

Informationสถานที่ท่องเที่ยวชลบุรี

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ที่เที่ยวชลบุรี เหมาะสำหรับทริปครอบครัว ห้องเรียนทางธรรมชาติ ให้เด็กๆได้สัมผัสประสบการณ์จริง

038 318444
fb.com/kkopenzoo
http://www.khaokheow.zoothailand.org/
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 30 บาท
เวลาเปิดบริการ
  • ทุกวัน 08.00 - 18.00 น.

Mapแผนที่การเดินทาง

13.2151086,101.0544113